ویژگی های نثر مطبوعاتی
74 بازدید
محل نشر: فرهنگ » پاییز 1384 - شماره 55 »(20 صفحه - از 45 تا 64)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده اگر چه نقش مطبوعات بیشتر از منظر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابل بررسی است، این نکته را نمی‏توان نادیده گرفت که پیدایش و گسترش مطبوعات، تأثیرات فراوان در نثر فارسی داشته که گرایش به ساده‏نویسی، از مهم‏ترین آنها است. بررسی ویژگی‏های نثر مطبوعاتی-به عنوان یک نوع ادبی در تاریخ ادبیات معاصر ایران-نیازمند تحقیقات گسترده است.آنچه در این مقاله می‏خوانید، بررسی ویژگی‏های نثر مطبوعات بین سال‏های 1357-1332 هجری شمسی است.علّت گزینش این دوره، یکی پختگی نثر مطبوعاتی این دوره و دیگر، رواج مطبوعات، به ویژه مجلاّت تخصّصی ادبی، است.